Sl glasnik

17.02.2017. U Službenom glasniku Republike Srbije, br. 9 od 10.02.2017. godine, objavljen je novi "Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov", kojim je uvedena zabrana upotrebe stajaćih i samolovnih ribarskih alata u vreme mresta riba.

Početkom marta 2016. godine je na teritoriji Republike Srbije stupio na snagu "Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov", kojim je uvedena zabrana upotrebe stajaćih i samolovnih ribarskih alata u vreme mresta riba. Ovaj potez je tada posebno obradovao rekreativne ribolovce, kao i sve one kojima je stalo do oporavka naših reka i ribljeg fonda.

alati1

Međutim, nakon brojnih pritisaka od strane alasa, koji su uključivali i pretnje blokadom rečnog saobraćaja na Dunavu, primena već donetog Pravilnika je odložena za 2017. godinu, uz obećanje da će u međuvremenu biti formirana i posebna Radna grupa, koja će razmotriti sva sporna rešenja. Tokom 2016. godine je ta radna grupa oformljena i kroz više sastanaka usvojila je novu verziju Pravilnika, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije od 10.2.2017 i stupa na snagu 18.02.2017.

Predstavnici Ujedinjenih ribolovaca Srbije su, uz predstavnike resornog ministarstva i pokrajinskog sekretarijata, nauke, Asocijacije alasa i Srpskog saveza bućkaroša učestvovali od početka u radu ove radne grupe.

Glavna promena koju donosi novi Pravilnik je to što će zabrana upotrebe stajaćih i samolovnih alata trajati dva meseca, od 01. aprila do 31. maja, ali je predviđeno i da se stajaći mrežarski alati i samolovni alati ne mogu uopšte koristiti na ribolovnim vodama ili njihovim delovima koji su Programom upravljanja ribarskim područjem određeni kao posebna staništa riba, na rastojanju manjem od 200 m od granice posebnog staništa riba, uzvodno, nizvodno i ka matici reke.

Ovaj Pravilnik je donekle kompromisno rešenje, iznuđeno velikim pritiskom alasa, ali i jednog broja stručnjaka iz oblasti ihtiologije, članova radne grupe, koji su bili mišljenja da je sa našim vodama sve u redu i da ribu u mrestu nije potrebno štititi, a čak su tražili da se zabrana korišćenja stajaćih i samolovnih alata sasvim ukine! 

alati2

Članovi Ujedinjenih ribolovaca Srbije koji su učestvovali u Radnoj grupi su dosledno i argumentovano zastupali stanovište da je neophodno zaštiti ribu u periodu mresta, što uključuje ograničenje upotrebe stajaćih i samolovnih alata u prolećnom periodu.

Uz ovu, veoma značajnu izmenu, naročito sa stanovišta rekreativnih ribolovaca, ovim Pravilnikom je bliže definisan i donekle zbunjujući član koji se odnosio na rekreativni ribolov, da “ribolovac može koristiti najviše tri štapa sa po dve udice na svakom štapu”. Njemu je dodat stav koji glasi: “Izuzetno od stava 1. ovog člana prilikom ribolova veštačkim mamcima ribolovac može koristiti dva veštačka mamca koji ukupno ne mogu imati više od tri udice”. Ova izmena će posebno pogodovati varaličarima koji uz glavnu varalicu koriste i mušicu na predvezu, ili onima koji koriste voblere sa tri udice, a koji su formalno posmatrano bili u prekršaju po starom Pravilniku.

Kompletan tekst novog Pravilnika možete pročitati OVDE (klik na link)

Ujedinjeni ribolovci Srbije

Prijava

Gosti

Imamo 4 gostiju i nema članova online

                                                                   Copyright © 2021 Ujedinjeni Ribolovci Srbije. All rights reserved.